2 0 1 1
leden
11.1. koncert Valencie
česká a italská barokní hudba
místo a čas budou upřesněny
2 0 1 0 
16.3 Hudba Pražského Hradu
F. X. Brixi
Sermo inter Jesum et Magdalenam - Oratorium
Rothmajerův sál, čas bude upřesněn
2 0 0 9
květen
17.5. Mezinárodní  festival Pražské jaro
V. G. Jacob, A. Reichenauer, J. Brentner, J. D. Zelenka
Refektář bývalé jezuitské koleje na Malostranském nám. Dnes sál Matematicko - fyzikální fakulty UK 18.00
srpen
27.8 Festival  "Píseň našich kořenů", 
Barokní hudba českých klášterů
A. Oswald, V. G. Jacob, A. Reichenauer a další
Jaroslaw, Polsko
říjen
4.10 Gunther Jacob
Anathema Gratiarum

(Žalmy a Magnificat)
Georg Friedrich  Händel
varhanní koncerty
Bazilika sv. Markéty
Klášter benediktinů  Břevnov
15.00
20.10 FOK, cyklus Stará hudba
Václav Gunther Jacob
Acratismus pro honore Dei
kostel sv. Šimona a Judy 19.30
2 0 0 8
únor
12.2. Cyklus Hudba Pražského hradu
J.D. Zelenka, N.F.X. Wentzeli a další
Míčovna Pražského hradu 19.30
březen
9.3. Zelenka, Carissimi Španělsko, Valencie, místo bude upřesněno
16.3. I  penitenti al sepolcro del redentore ZWV 63 oratorium, J.D. Zelenka Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 17.00
21.3.  hudba k velkopáteční  bohoslužbě Praha, kostel Nejsv. Salvátora 18.00
červenec
23.7. Giacommo Carissimi Kroměříž, místo a čas budou upřesněny
srpen
3.8 Biber Requiem, společně se
Sächsisches Vocalensemle
Kadaň, Festival Mitte Europa
8.8 Mozart Requiem Praha Smetanova sín Obecního domu
2 0 0 7
únor
23.2 Praga Nascente da Libussa i Primislao
Antonio Denzi, Antonio Vivaldi a další
barkoní opera o Přemyslovi a Libuši
Praha, kostel sv. Šimona a Judy 19.30
květen
13.5. koncertantní skaldby
pro barokní trombon a varhany
Stanislav Penk, Robert Hugo
Slaný, farní kostel
červen
17.6. koncert pro dvě cembala
Johann Sebastian Bach
a cembalové koncerty 17. století
Katy Sommer, Robert Hugo
Wilthen, kostel (Německo
- Horní Lužice, poblíž Šluknova)
29. a 30. 6 Barokní noc Festivalu komorní hudby
Praga Nascente da Libussa i Primislao
zámek Český Krumlov
září
9.9 Festival Sandstein und Musik
hudba pražského baroka -
Černohorský, Jacob, Vaňura a další
Lauenstein,evangelický kostel (Německo, asi 10 km od Cínovce) 17.00
22.9. Praga Nascente da Libussa i Primislao
Antonio Denzi, Antonio Vivaldi a další
barkoní opera o Přemyslovi a Libuši
zámecké divadlo Mnichovo Hradiště
23.9. Praga Nascente da Libussa i Primislao
Antonio Denzi, Antonio Vivaldi a další
barkoní opera o Přemyslovi a Libuši
Salla Terrena, Valdštejnský palác,Praha
říjen
19.10. Gunther Jacob
Slavné skaldby benediktinských klášterů
Praha, České muzeum hudby 19.30
listopad
2.11. Slavnostní mše za zemřelé - diriguje Martin Šmíd
Gunther Jacob
Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora 20.00
2 0 0 6
říjen
27.10. Festival duchovní hudby Česká lípa
W. A. Mozart - Requiem
Bazilika Všech Svatých
19:00
listopad
2.11. Slavnostní mše za zemřelé
W. A. Mozart - Requiem
Praha, Klementinum,
kostel Nejsv. Salvátora
20.00
4.11. Koncert v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu
W. A. Mozart - Requiem
17.00
7.11. Dny české a německé kultury
česká a německá hudba 17. stol
Drážďany,
Palais im Großen Garten
14.30 a 19.30
17.11. Stunde der Musik
česká a německá hudba 17. stol
Niesky (Německo)
19.30
23.11. Pocta svaté Cecílii
- jako součást souboru Collegium Quodibet
Praha, Rudolfinum
19.30
prosinec
7.12. Vánoční koncert Českého centra
G.F.Haendel - Mesiáš
Brusel, Eglise des Minimes
19.30
10.12. Varhanní improvizce Plzeň, chrám sv. Bartoloměje
15.00